Úradná tabuľa ÚJD SR

1623-2024

č. konania: 1623-2024

č. rozhodnutia: 186/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.02.2024

dátum ukončenia konania: 10.05.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

1623-2024_SpravneKonanie_1623-2024_Formulár o zverejnení SpK 1623 rev. 03.pdf
1623-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00379_002267_2024_Ga.pdf
1623-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00379_001787_2024_Ga.pdf
1623-2024_Rozhodnutie_186_2024_Rozhodnutie_186_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024