Úradná tabuľa ÚJD SR

1622-2024

č. konania: 1622-2024

č. rozhodnutia: 132/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.02.2024

dátum ukončenia konania: 09.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

1622-2024_SpravneKonanie_1622-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1622-2024 rev 03.pdf
1622-2024_SE_00374_003336_2024_Ga-anonymizovaná.pdf
1622-2024_SE_00374_001700-anonymizovaná.pdf
1622-2024_Rozhodnutie_132_2024_Rozhodnutie_132_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024