Úradná tabuľa ÚJD SR

1617-2024

č. konania: 1617-2024

č. rozhodnutia: 95/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.02.2024

dátum ukončenia konania: 06.03.2024

dátum aktualizácie: 11.03.2024

Prílohy:

1617-2024_SpravneKonanie_1617-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1617_2024 rev03.pdf
1617-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_001676_2024_UJD_30.01.2024.pdf
1617-2024_Rozhodnutie_95_2024_Rozhodnutie_95_2024.pdf

Aktualizácia: 11.03.2024