Úradná tabuľa ÚJD SR

1617-2023

č. konania: 1617-2023

č. rozhodnutia: 132/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.03.2023

dátum aktualizácie: 17.05.2023

Prílohy:

1617-2023_SpravneKonanie_1617-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 1617-2023 rev.03.pdf
1617-2023_Záznam k VV rev. 03.pdf
1617-2023_Žiadosť SE.pdf
1617-2023_Rozhodnutie_132_2023_Rozhodnutie 132_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023