Úradná tabuľa ÚJD SR

1617-2023

č. konania: 1617-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.03.2023

dátum aktualizácie: 08.03.2023

Prílohy:

1617-2023_SpravneKonanie_1617-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 1617-2023 rev.00.pdf
1617-2023_L_2054_2023 Oznámenie o začatí konania.pdf
1617-2023_Žiadosť SE.pdf

Aktualizácia: 08.03.2023