Úradná tabuľa ÚJD SR

1615-2024

č. konania: 1615-2024

č. rozhodnutia: 143/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.02.2024

dátum ukončenia konania: 12.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

1615-2024_SpravneKonanie_1615-2024_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1615-2024 rev 03.pdf
1615-2024_SE_00001_000606_2024-anonymizovaná.pdf
1615-2024_Rozhodnutie_143_2024_Rozhodnutie_143_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024