Úradná tabuľa ÚJD SR

1602-2023

č. konania: 1602-2023

č. rozhodnutia: 102/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.03.2023

dátum ukončenia konania: 20.04.2023

dátum aktualizácie: 20.04.2023

Prílohy:

1602-2023_SpravneKonanie_1602-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1602_2023rev03.pdf
1602-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_003245_2023 UJD 01.03.2023.pdf
1602-2023_Rozhodnutie_102_2023_Rozhodnutie_102_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023