Úradná tabuľa ÚJD SR

1601-2023

č. konania: 1601-2023

č. rozhodnutia: 91/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.03.2023

dátum ukončenia konania: 06.04.2023

dátum aktualizácie: 06.04.2023

Prílohy:

1601-2023_SpravneKonanie_1601-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1601_2023 r.02 .pdf
1601-2023_SE_00082_003211_2023 UJD 28.02.2023.pdf
1601-2023_Rozhodnutie_91_2023_Rozhodnutie_91_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023