Úradná tabuľa ÚJD SR

1600-2023

č. konania: 1600-2023

č. rozhodnutia: 121/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.03.2023

dátum ukončenia konania: 05.05.2023

dátum aktualizácie: 15.05.2023

Prílohy:

1600-2023_SpravneKonanie_1600-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1600-2023 rev 03.pdf
1600-2023_RXXX_2023_1600-2023_návrh.pdf
1600-2023_UradnyList_3100_2023.pdf
1600-2023_SE_00082_003210_2023-anonymizovaná.pdf
1600-2023_Rozhodnutie_121_2023_Rozhodnutie_121_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023