Úradná tabuľa ÚJD SR

1600-2023

č. konania: 1600-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.03.2023

dátum aktualizácie: 07.03.2023

Prílohy:

1600-2023_SpravneKonanie_1600-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1600-2023 rev 00.pdf
1600-2023_SE_00082_003210_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 07.03.2023