Úradná tabuľa ÚJD SR

16-2024

č. konania: 16-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum aktualizácie: 05.04.2024

Prílohy:

16-2024_SpravneKonanie_16-2024_Formulár o zverejnení SpK 16.pdf
16-2024_Návrh rozhodnutia SpK 16.pdf
16-2024_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia SpK 16.pdf
16-2024_Anonym SE_01816_016403_2023_Mc.pdf

Aktualizácia: 05.04.2024