Úradná tabuľa ÚJD SR

1599-2023

č. konania: 1599-2023

č. rozhodnutia: 96/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.03.2023

dátum ukončenia konania: 13.04.2023

dátum aktualizácie: 14.04.2023

Prílohy:

1599-2023_SpravneKonanie_1599-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1599_2023rev02.pdf
1599-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_003216_2023 UJD 28.02.2023.pdf
1599-2023_Rozhodnutie_96_2023_Rozhodnutie_96_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023