Úradná tabuľa ÚJD SR

1598-2023

č. konania: 1598-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.03.2023

dátum aktualizácie: 07.03.2023

Prílohy:

1598-2023_SpravneKonanie_1598-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 00 z 7.3.2023 - UJD SR 1598-2023.pdf
1598-2023_L_1968_2023_320_KuJa.pdf
1598-2023_žiadosť č. 2023_01567_3230.pdf

Aktualizácia: 07.03.2023