Úradná tabuľa ÚJD SR

1598-2023

č. konania: 1598-2023

č. rozhodnutia: 199/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 01.03.2023

dátum ukončenia konania: 10.08.2023

dátum aktualizácie: 10.08.2023

Prílohy:

1598-2023_SpravneKonanie_1598-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04 z 10.8.2023 - UJD SR 1598-2023.pdf
1598-2023_žiadosť č. 2023_01567_3230.pdf
1598-2023_Rozhodnutie_199_2023_R_199_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023