Úradná tabuľa ÚJD SR

1595-2024

č. konania: 1595-2024

č. rozhodnutia: 102/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.01.2024

dátum ukončenia konania: 13.03.2024

dátum aktualizácie: 18.03.2024

Prílohy:

1595-2024_SpravneKonanie_1595-2024_Formulár o zverejnení SpK 1595.pdf
1595-2024_Anonym SE_00355_001664_2024_Mc.pdf
1595-2024_Rozhodnutie_102_2024_Rozhodnutie_102_2024.pdf

Aktualizácia: 18.03.2024