Úradná tabuľa ÚJD SR

1581-2024

č. konania: 1581-2024

č. rozhodnutia: 115/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 29.01.2024

dátum ukončenia konania: 20.03.2024

dátum aktualizácie: 26.03.2024

Prílohy:

1581-2024_SpravneKonanie_1581-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1581_2024_rev.03.pdf
1581-2024_(1) SE_00001_001528_2024_UJD_25.01.2024_ANONYM.pdf
1581-2024_Rozhodnutie_115_2024_Rozhodnutie_115_2024_ SpK 1581_2024_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024