Úradná tabuľa ÚJD SR

1580-2024

č. konania: 1580-2024

č. rozhodnutia: 92/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 26.01.2024

dátum ukončenia konania: 05.03.2024

dátum aktualizácie: 06.03.2024

Prílohy:

1580-2024_SpravneKonanie_1580-2024_Formulár o zverejnení SpK 1580.pdf
1580-2024_Anonym SE-00001-001439-2024.pdf
1580-2024_Rozhodnutie_92_2024_Rozhodnutie_92_2024.pdf

Aktualizácia: 06.03.2024