Úradná tabuľa ÚJD SR

1579-2024

č. konania: 1579-2024

č. rozhodnutia: 164/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 26.01.2024

dátum aktualizácie: 08.04.2024

Prílohy:

1579-2024_SpravneKonanie_1579-2024_Formulár o zverejnení SpK 1579 rev. 02.pdf
1579-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00324_001361_2024_Mc.pdf
1579-2024_Rozhodnutie_164_2024_Rozhodnutie_164_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024