Úradná tabuľa ÚJD SR

1567-2023

č. konania: 1567-2023

č. rozhodnutia: 88/2023

účastník konania: DEFENO

dátum začiatku konania: 28.02.2023

dátum ukončenia konania: 13.04.2023

dátum aktualizácie: 21.04.2023

Prílohy:

1567-2023_SpravneKonanie_1567-2023_Formulár o zverejnení SpK 1567-2023 rev. 01 zo dňa 21.4.2023.pdf
1567-2023_ziadost.pdf
1567-2023_Rozhodnutie_88_2023_R88_2023 DEFENO sro.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023