Úradná tabuľa ÚJD SR

1563-2022

č. konania: 1563-2022

č. rozhodnutia: 97/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 25.02.2022

dátum ukončenia konania: 05.04.2022

dátum aktualizácie: 05.04.2022

Prílohy:

1563-2022_SpravneKonanie_1563-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1563-2022 rev. 01 .pdf
1563-2022_Anonymizovaná žiadosť účastníka SpK 1563-2022.pdf
1563-2022_Rozhodnutie_97_2022_R 097_2022 .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023