Úradná tabuľa ÚJD SR

1559-2022

č. konania: 1559-2022

č. rozhodnutia: 113/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 28.02.2022

dátum ukončenia konania: 25.05.2022

dátum aktualizácie: 31.05.2022

Prílohy:

1559-2022_SpravneKonanie_1559-2022_Formulár SpK 1559-2022_rev04.pdf
1559-2022_R 87_2022_HiEv podpisane.002.pdf
1559-2022_List SE-anonymizovany.pdf
1559-2022_Rozhodnutie_113_2022_R113_2022_HiEv_SmIm_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023