Úradná tabuľa ÚJD SR

1556-2024

č. konania: 1556-2024

č. rozhodnutia: 97/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.01.2024

dátum ukončenia konania: 22.02.2024

dátum aktualizácie: 26.02.2024

Prílohy:

1556-2024_SpravneKonanie_1556-2024_FoZ SpK_01_1556_2024_SE.pdf
1556-2024_Žiadosť_SE_1556_2024.pdf
1556-2024_Rozhodnutie_97_2024_LR_97_2024.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024