Úradná tabuľa ÚJD SR

1555-2024

č. konania: 1555-2024

č. rozhodnutia: 195/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.01.2024

dátum ukončenia konania: 21.05.2024

dátum aktualizácie: 29.05.2024

Prílohy:

1555-2024_SpravneKonanie_1555-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1555-2024 rev. 04 ukončenie SpK.pdf
1555-2024_Žiadosť SE k SpK 1555-2024 anonymizovaná.pdf
1555-2024_Rozhodnutie_195_2024_Rozhodnutie 195_2024.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024