Úradná tabuľa ÚJD SR

1551-2024

č. konania: 1551-2024

č. rozhodnutia: 49/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 18.01.2024

dátum ukončenia konania: 26.01.2024

dátum aktualizácie: 05.02.2024

Prílohy:

1551-2024_SpravneKonanie_1551-2024_Spk ÚJD SR 1551-2024_rev.01.pdf
1551-2024_ziadost_an.pdf
1551-2024_Rozhodnutie_49_2024_R49_2024.002.pdf

Aktualizácia: 05.02.2024