Úradná tabuľa ÚJD SR

1545-2024

č. konania: 1545-2024

č. rozhodnutia: 91/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.01.2024

dátum ukončenia konania: 01.03.2024

dátum aktualizácie: 04.03.2024

Prílohy:

1545-2024_SpravneKonanie_1545-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1545-2024_rev.03.pdf
1545-2024_(1) SE_00001_001118_2024_UJD_22.01.2024_ANONYM.pdf
1545-2024_Rozhodnutie_91_2024_(6) Rozhodnutie_91_2024_SpK 1545_2024 _ANONYM.pdf

Aktualizácia: 04.03.2024