Úradná tabuľa ÚJD SR

1543-2023

č. konania: 1543-2023

č. rozhodnutia: 83/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.02.2023

dátum ukončenia konania: 06.03.2023

dátum aktualizácie: 24.03.2023

Prílohy:

1543-2023_SpravneKonanie_1543-2023_Spk ÚJD SR 1543-2023_rev.01.pdf
1543-2023_ziadost_an_bez_citlivych.pdf
1543-2023_Rozhodnutie_83_2023_R83_2023_GaPe_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023