Úradná tabuľa ÚJD SR

1541-2022

č. konania: 1541-2022

č. rozhodnutia: 134/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.02.2022

dátum ukončenia konania: 13.05.2022

dátum aktualizácie: 13.05.2022

Prílohy:

1541-2022_SpravneKonanie_1541-2022_Formulár o zverejnení Spk_v1Maj.pdf
1541-2022_Anonymizovana žiadosť SE_2022_007380.pdf
1541-2022_Rozhodnutie_134_2022_R_134_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023