Úradná tabuľa ÚJD SR

1534-2022

č. konania: 1534-2022

č. rozhodnutia: 101/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 24.02.2022

dátum ukončenia konania: 19.04.2022

dátum aktualizácie: 03.06.2022

Prílohy:

1534-2022_SpravneKonanie_1534-2022_FoZ SpK_02_1534_2022_VUJE.pdf
1534-2022_Žiadosť_VUJE_1534_2022.pdf
1534-2022_Rozhodnutie_101_2022_R101_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023