Úradná tabuľa ÚJD SR

1533-2022

č. konania: 1533-2022

č. rozhodnutia: 100/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 24.02.2022

dátum ukončenia konania: 13.04.2022

dátum aktualizácie: 03.06.2022

Prílohy:

1533-2022_SpravneKonanie_1533-2022_FoZ SpK_02_1533_2022_VUJE.pdf
1533-2022_Žiadosť_VUJE_1533_2022.pdf
1533-2022_Rozhodnutie_100_2022_R100_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023