Úradná tabuľa ÚJD SR

1531-2022

č. konania: 1531-2022

č. rozhodnutia: 28/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 24.02.2022

dátum aktualizácie: 22.04.2022

Prílohy:

1531-2022_SpravneKonanie_1531-2022_FoZ SpK_02_1531_2022_VUJE.pdf
1531-2022_Žiadosť_VUJE_1531_2022.pdf
1531-2022_Rozhodnutie_28_2022_R28_2022_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 25.04.2022