Úradná tabuľa ÚJD SR

1520-2024

č. konania: 1520-2024

č. rozhodnutia: 222/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.01.2024

dátum ukončenia konania: 31.05.2024

dátum aktualizácie: 04.07.2024

Prílohy:

1520-2024_SpravneKonanie_1520-2024_Spk ÚJD SR 1520-2024_rev.02.pdf
1520-2024_UradnyList_822_2024.pdf
1520-2024_Rozhodnutie_66_2024.pdf
1520-2024_ziadost_an.pdf
1520-2024_Rozhodnutie_222_2024_R_222_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024