Úradná tabuľa ÚJD SR

1520-2022

č. konania: 1520-2022

č. rozhodnutia: 112/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.02.2022

dátum ukončenia konania: 25.05.2022

dátum aktualizácie: 25.05.2022

Prílohy:

1520-2022_SpravneKonanie_1520-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 04 č. UJD SR 1520-2022.pdf
1520-2022_SE_2022_007145-anonymizovaná.pdf
1520-2022_R080_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf
1520-2022_Rozhodnutie_112_2022_R112_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023