Úradná tabuľa ÚJD SR

1518-2024

č. konania: 1518-2024

č. rozhodnutia: 74/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.01.2024

dátum ukončenia konania: 22.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1518-2024_SpravneKonanie_1518-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1518_2024 rev03.pdf
1518-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_000634_2024_UJD_19.01.2024.pdf
1518-2024_Rozhodnutie_74_2024_Rozhodnutie_74_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024