Úradná tabuľa ÚJD SR

1516-2024

č. konania: 1516-2024

č. rozhodnutia: 118/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 22.01.2024

dátum ukončenia konania: 23.03.2024

dátum aktualizácie: 25.03.2024

Prílohy:

1516-2024_SpravneKonanie_1516-2024_Formulár o zverejnení SpK_1516-2024_rev.03_25.3.2024_ukončenie konania.pdf
1516-2024_Žiadosť_anonymizovanáA.pdf
1516-2024_Rozhodnutie_118_2024_Rozhodnutie_118_2024.pdf

Aktualizácia: 25.03.2024