Úradná tabuľa ÚJD SR

1510-2024

č. konania: 1510-2024

č. rozhodnutia: 135/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 18.01.2024

dátum ukončenia konania: 21.03.2024

dátum aktualizácie: 22.03.2024

Prílohy:

1510-2024_SpravneKonanie_1510-2024_Spk ÚJD SR 1510-2024_rev.02.pdf
1510-2024_list_spatvzatie.pdf
1510-2024_ziadost_an.pdf
1510-2024_UradnyList_814_2024.pdf
1510-2024_Rozhodnutie_64_2024.pdf
1510-2024_Rozhodnutie_135_2024_Rozhodnutie_135_2024.pdf

Aktualizácia: 22.03.2024