Úradná tabuľa ÚJD SR

1502-2024

č. konania: 1502-2024

č. rozhodnutia: 103/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.01.2024

dátum ukončenia konania: 14.03.2024

dátum aktualizácie: 05.04.2024

Prílohy:

1502-2024_SpravneKonanie_1502-2024_Formulár o zverejnení SpK 1502 rev. 03.pdf
1502-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_000913_2024.pdf
1502-2024_Rozhodnutie_103_2024_Rozhodnutie_103_2024.pdf

Aktualizácia: 05.04.2024