Úradná tabuľa ÚJD SR

1502-2023

č. konania: 1502-2023

č. rozhodnutia: 125/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.02.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1502-2023_SpravneKonanie_1502-2023_Spk ÚJD SR 1502-2023_rev.02.pdf
1502-2023_ziadost_an.pdf
1502-2023_Rozhodnutie_125_2023_Rozhodnutie_125_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023