Úradná tabuľa ÚJD SR

1502-2022

č. konania: 1502-2022

č. rozhodnutia: 111/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 17.01.2022

dátum ukončenia konania: 24.05.2022

dátum aktualizácie: 27.05.2022

Prílohy:

1502-2022_SpravneKonanie_1502-2022_Spk ÚJD SR 1502-2022_rev.04.pdf
1502-2022_Ziadost.pdf
1502-2022_R061_2022_MeMi.pdf
1502-2022_Rozhodnutie_111_2022_R111_2022_an.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023