Úradná tabuľa ÚJD SR

15-2024

č. konania: 15-2024

č. rozhodnutia: 110/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum ukončenia konania: 19.03.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

15-2024_SpravneKonanie_15-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver 03 Mar2024.pdf
15-2024_Rxx_2024_Návrh.pdf
15-2024_UradnyList_1840_2024.pdf
15-2024_AN SE_01733003082_2024_MC.pdf
15-2024_An SE_01733_015322_2023_Mc.pdf
15-2024_Rozhodnutie_110_2024_Rozhodnutie_110_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024