Úradná tabuľa ÚJD SR

15-2023

č. konania: 15-2023

č. rozhodnutia: 261/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.12.2022

dátum ukončenia konania: 05.09.2023

dátum aktualizácie: 06.09.2023

Prílohy:

15-2023_SpravneKonanie_15-2023_Formulár SpK 15-2023_rev. 02.pdf
15-2023_list č. 256_2023 začatie SpK.pdf
15-2023_list SE_2022_043565 anonym.pdf
15-2023_Rozhodnutie_261_2023_Rozhodnutie_261_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023