Úradná tabuľa ÚJD SR

1473-2023

č. konania: 1473-2023

č. rozhodnutia: 86/2023

účastník konania: U. S. Steel Košice

dátum začiatku konania: 17.02.2023

dátum ukončenia konania: 27.03.2023

dátum aktualizácie: 03.04.2023

Prílohy:

1473-2023_SpravneKonanie_1473-2023_Formulár o zverejnení SpK 1473-2023 rev. 02 zo dňa 3.4.2023.pdf
1473-2023_žiadosť.pdf
1473-2023_Rozhodnutie_86_2023_R86_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023