Úradná tabuľa ÚJD SR

1473-2023

č. konania: 1473-2023

č. rozhodnutia: 86/2023

účastník konania: U. S. Steel Košice

dátum začiatku konania: 17.02.2023

dátum aktualizácie: 10.03.2023

Prílohy:

1473-2023_SpravneKonanie_1473-2023_Formulár o zverejnení SpK 1473-2023 rev. 01 zo dňa 10.3.2023.pdf
1473-2023_žiadosť.pdf
1473-2023_Rozhodnutie_86_2023_R86_2023.pdf

Aktualizácia: 10.03.2023