Úradná tabuľa ÚJD SR

1464-2022

č. konania: 1464-2022

č. rozhodnutia: 95/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.02.2022

dátum ukončenia konania: 05.04.2022

dátum aktualizácie: 05.04.2022

Prílohy:

1464-2022_SpravneKonanie_1464-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1464-2022 rev. 01 .pdf
1464-2022_Anonymizovaná žiadosť účastníka SpK 1464-2022.pdf
1464-2022_Rozhodnutie_95_2022_R 095_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023