Úradná tabuľa ÚJD SR

1463-2022

č. konania: 1463-2022

č. rozhodnutia: 120/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.02.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 17.02.2023

Prílohy:

1463-2022_SpravneKonanie_1463-2022_Formulár o zverejnení Spk_v1May.pdf
1463-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_006452 UJD.pdf
1463-2022_Rozhodnutie_120_2022_R120_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023