Úradná tabuľa ÚJD SR

1455-2024

č. konania: 1455-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.01.2024

dátum aktualizácie: 24.01.2024

Prílohy:

1455-2024_SpravneKonanie_1455-2024_Formulár SpK 001.pdf
1455-2024_0041_001.pdf
1455-2024_Rozhodnutie-46-2024.pdf
1455-2024_Záznam.pdf

Aktualizácia: 24.01.2024