Úradná tabuľa ÚJD SR

1447-2024

č. konania: 1447-2024

č. rozhodnutia: 107/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.01.2024

dátum ukončenia konania: 15.03.2024

dátum aktualizácie: 21.03.2024

Prílohy:

1447-2024_SpravneKonanie_1447-2024_Zv. inf. - Spis č. UJD SR 1447-2024_rev. 03 z 21.3.2024.pdf
1447-2024_SE_00001_00330_2024_UJD_11.01.2024_anonymizov.pdf
1447-2024_Rozhodnutie_107_2024_Rozhodnutie_107_2024.pdf

Aktualizácia: 21.03.2024