Úradná tabuľa ÚJD SR

1446-2023

č. konania: 1446-2023

č. rozhodnutia: 117/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.02.2023

dátum ukončenia konania: 04.05.2023

dátum aktualizácie: 12.05.2023

Prílohy:

1446-2023_SpravneKonanie_1446-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1446-2023 rev 03.pdf
1446-2023_UradnyList_3057_2023.pdf
1446-2023_eL_1429_2023 - Upovedomenie o začatí SpK.pdf
1446-2023_SE_00082_002583_2023-anonymizovaná.pdf
1446-2023_Rozhodnutie_117_2023_Rozhodnutie_117_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023