Úradná tabuľa ÚJD SR

1446-2023

č. konania: 1446-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.02.2023

dátum aktualizácie: 16.02.2023

Prílohy:

1446-2023_SpravneKonanie_1446-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1446-2023 rev 00.pdf
1446-2023_eL_1429_2023 - Upovedomenie o začatí SpK.pdf
1446-2023_SE_00082_002583_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 16.02.2023