Úradná tabuľa ÚJD SR

1441-2024

č. konania: 1441-2024

č. rozhodnutia: 60/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 10.01.2024

dátum ukončenia konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 23.02.2024

Prílohy:

1441-2024_SpravneKonanie_1441-2024_FoZ SpK_01_1441_2024_VUJE.pdf
1441-2024_Žiadosť_VUJE_1441_2024.pdf
1441-2024_Rozhodnutie_60_2024_Rozhodnutie_60_2024.pdf

Aktualizácia: 23.02.2024