Úradná tabuľa ÚJD SR

1440-2024

č. konania: 1440-2024

č. rozhodnutia: 59/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 10.01.2024

dátum ukončenia konania: 15.02.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

1440-2024_SpravneKonanie_1440-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1440-2024 rev.02-ukončenie SpK.pdf
1440-2024_anonymizovaná žiadosť VUJE k SpK 1440-2024.pdf
1440-2024_Rozhodnutie_59_2024_Rozhodnutie_59_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024