Úradná tabuľa ÚJD SR

1439-2024

č. konania: 1439-2024

č. rozhodnutia: 58/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 10.01.2024

dátum ukončenia konania: 15.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1439-2024_SpravneKonanie_1439-2024_FoZ SpK_01_1439_2024_VUJE.pdf
1439-2024_Žiadosť_VUJE_1439_2024.002.pdf
1439-2024_Rozhodnutie_58_2024_Rozhodnutie_58_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024