Úradná tabuľa ÚJD SR

1426-2024

č. konania: 1426-2024

č. rozhodnutia: 43/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.01.2024

dátum ukončenia konania: 10.02.2024

dátum aktualizácie: 12.02.2024

Prílohy:

1426-2024_SpravneKonanie_1426-2024_SPK 1426-2024 formulár 03.pdf
1426-2024_SPK 1426-2024 žiadost AN.pdf
1426-2024_Rozhodnutie_43_2024_Rozhodnutie_43_2024.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024