Úradná tabuľa ÚJD SR

1425-2024

č. konania: 1425-2024

č. rozhodnutia: 72/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.01.2024

dátum ukončenia konania: 21.02.2024

dátum aktualizácie: 22.02.2024

Prílohy:

1425-2024_SpravneKonanie_1425-2024_Formulár o zverejnení SpK 1425.pdf
1425-2024_Anonym SE-00001-000190-2024.pdf
1425-2024_Rozhodnutie_72_2024_Rozhodnutie_72_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024