Úradná tabuľa ÚJD SR

1418-2023

č. konania: 1418-2023

č. rozhodnutia: 85/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.02.2023

dátum aktualizácie: 07.03.2023

Prílohy:

1418-2023_SpravneKonanie_1418-2023_Zverejnenie rozhodnutia 85_2023 v SpK 1418_2023rev02.pdf
1418-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_002244_2023 UJD 10.02.2023.pdf
1418-2023_Rozhodnutie_85_2023_Rozhodnutie_85_2023.pdf

Aktualizácia: 08.03.2023