Úradná tabuľa ÚJD SR

1418-2023

č. konania: 1418-2023

č. rozhodnutia: 85/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.02.2023

dátum ukončenia konania: 24.03.2023

dátum aktualizácie: 24.03.2023

Prílohy:

1418-2023_SpravneKonanie_1418-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1418_2023rev03.pdf
1418-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_002244_2023 UJD 10.02.2023.pdf
1418-2023_Rozhodnutie_85_2023_Rozhodnutie_85_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023