Úradná tabuľa ÚJD SR

1406-2023

č. konania: 1406-2023

č. rozhodnutia: 79/2023

účastník konania: STU Bratislava

dátum začiatku konania: 10.02.2023

dátum ukončenia konania: 15.03.2023

dátum aktualizácie: 20.03.2023

Prílohy:

1406-2023_SpravneKonanie_1406-2023_1406-2023_Spravne_konanie_1406-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
1406-2023_1406_2023_Žiadost.pdf
1406-2023_Rozhodnutie_79_2023_1406-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie_79_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023